Sale!

Panduan Mudah Tentang Zakat Pustaka Muslim

Rp20.000 Rp13.000

“Buku Panduan Mudah Tentang Zakat yang ringkas tapi bermanfaat ini, berisi pembahasan ringkas berkaitan dengan zakat yang dikumpulkan dari beberapa kitab para ulama yang shahih. Tulisan yang ada adalah kumpulan tulisan penulis buku Panduan Mudah Tentang Zakat di internet, khususnya di website muslim.or.id dan website rumaysho.com.

Di dalam buku Panduan Mudah Tentang Zakat, dijelaskan keutamaan menunaikan zakat, bahaya melalaikannya,bagaimanakah cara berzakat sesuai sunnah,golongan yang berhak menerima zakat, dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan bahasan yang sederhana dari buku Panduan Mudah Tentang Zakat ini memudahkan para pembaca untuk memahami fiqih zakat dan lebih perhatian untuk menunaikan zakat tersebut.

    Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

    Penerbit: PUSTAKA MUSLIM

Kewajiban Zakat

Seorang muslim wajib menunaikan zakat jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Karena dalam harta seorang manusia, terdapat hak orang lain yang wajib ditunaikan. Zakat ini dikeluarkan pada harta tertentu dan pada waktu tertentu pula. Dengan menzakati harta yang dimiliki, akan membuat harta tersebut semakin berkah. Semua pembahasan ini akan dibahas tuntas dalam buku Panduan Mudah Tentang Zakat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang menemui Nabi shallalahu ‘alaihi wa sallam, lalu ia berkata,

“Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?” Beliau menjawab, “Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Dan janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, “Untuk si Fulan sekian dan untuk fulan sekian, dan harta itu sudah menjadi hak si Fulan.” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari no. 1419 dan Muslim no. 1032).

Demikian, mudah-mudahan buku Panduan Mudah Tentang Zakat ini bermanfaat untuk kaum muslimin, menjadikan mereka seorang yang perhatian dengan syariat Allah yang penuh hikmah ini. Dan agar mereka bersemangat dalam mengeluarkan zakat untuk mensucikan harta mereka dan membuatnya menjadi harga yang barokah.

Miliki sekarang juga buku Panduan Mudah Tentang Zakat di Pusat Buku Sunnah

Lihat juga buku terkait lainnya dengan judul Ensiklopedi Zakat atau di daftar buku untuk kategori Zakat.

Kunjungi juga butiq gamis syari kami di Aisha Griya Syar’i”