Sale!

Al-Ahkam As-Sulthoniyah Darul Falah

Rp95.000 Rp66.500

“Buku Al-Ahkam As-Sulthaniyyah di hadapan Anda ini menjelaskan konsep politik dan negara menurut syariat islam. Dimana agama islam adalah agama yang sempurna yang telah mengatur semua segi kehidupan kita, termasuk kehidupan bernegara. Itulah aturan tata negara yang paling adil dan paling bermanfaat untuk manusia. Sesungguhnya Allah yang paling mengetahui kemaslahatan hidup bagi hambaNya. Buku ini sangat layak dikaji untuk memahami politik islam yang benar.

Dengan membaca penjelasan dari buku Al-Ahkam As-Sulthaniyyah ini, kita akan mengetahui tatacara penyelenggaraan negara yang syar’i yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam dan telah dipraktekkan pula oleh para khalifah setelahnya. Dengan aturan negara yang terbaik, suatu negara akan stabil dalam segala sisinya sehingga membuat negara tersebut makmur dan sejahtera rakyatnya. Selamat mempelajari.

“Penulis : Imam Al-Mawardi

Penerbit : Darul Falah”

Allah ta’ala berfirman, “Sesungguhnya Allâh menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allâh melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah perjanjian dengan Allâh apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allâh sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu)“. (QS. An-Nahl : 90-91).

Allah ta’ala telah menegaskan agama islam sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta sekaligus agama aplikatif yang menghasilkan sistem yang universal, integral dan terbaik. Tidak terkecuali pengaturan islam terhadap tata pemerintahan negara. Salahlah anggapan orang yang mengatakan agama tidak boleh bercampur dengan politik negara, karena telah tercatat dalam sejarah bagaimana negara islam sangat stabil, cepat berkembang bahkan menguasai hampir separuh dunia. Lalu bagaimana peran aturan islam dalam menghadapi badai zaman dan pengaruhnya dalam pemerintahan dan rakyat? Apa pula rahasia aturannya sampai-sampai orang non-Muslim merasa sangat nyaman hidup di bawah naungan negara islam? Bagaimana cara penerapannya hingga negara menjadi stabil, rakyat patuh kepadanya dan keadilan merata dirasakan semua orang? Simak penjabaran lengkapnya yang memuaskan dalam buku Al-Ahkam As-Sulthaniyyah ini.

Dapatkan sekarang juga buku Al-Ahkam As-Sulthaniyyah di Pusat Buku Sunnah.

Lihat juga buku terkait lainnya dengan judul Fikih Kontemporer Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiyyah atau di daftar buku untuk kategori Fiqih & Fatwa.”