Sale!

Aku Cinta Islam Akhlak Mulia Perisai Quran

Rp70.000 Rp49.000

Penerbit: Perisai Qur an
Penulis: Nizar Saad Jabal, Lc, Mpd Dan Aiman Umar Abdul Aziz

Resensi :

Pembahasan mengenai akhlak tidak akan terlepas dari payung besarnya yaitu pembahasan tauhid. Karena kemuliaan akhlak adalah konsekuensi dari keimanan yang tercermin dari pribadinya. Sebagai orang tua maka menjadi kewajiban untuk mengajarkan Islam kepada anak-anaknya.

Buku ini disusun sedemikian rupa sehingga menarik bagi anak-anak, buku ini di beri judul Aku Cinta Isam Pembahasan Akhlak Mulia. Harapannya, dengan hadirnya buku ini dapat membantu menanamkan tauhid sambil menghafal hadits dan memetik teladan dari kisah-kisah para sahabat radhiyallahu ajma in.

Daftar isi dalam buku ini:

Pelajaran Pertama: Sabar
Pelajaran Kedua: Jujur
Pelajaran Ketiga: Takwa
Pelajaran Keempat: Istiqomah
Pelajaran Kelima: Qana ah
Pelajaran Keenam: Malu
Pelajaran Ketujuh: Tawadhu
Pelajaran Kedelapan: Amanah
Pelajaran Kesembilan: Dermawan

Semoga dengan buku ini dapat membatu kita menanamkan akhlak mulia kepada anak. Sehingga akan terpatri di dalam dirinya dan dibawa hingga dewasa kelak.