Sale!

5 Khalifah Kebanggaan Islam Akbar Media

Rp105.000 Rp73.500

“Buku 5 Khalifah Kebanggaan Islam ini mengungkapkan sisi kehidupan dan biografi 5 khalifah yang terkenal dalam Islam, khususnya mengupas dalam-dalam sisi-sisi kemanusiaan mereka yang mulia. Kelima khalifah tersebut adalah Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ‘anhum serta khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta’ala. Kepemimpinan dan keteladanan yang luar biasa dari mereka tidak akan dapat kita temukan pada pemimpin-pemimpin yang lain setelahnya.

Mudah-mudahan buku 5 Khalifah Kebanggaan Islam ini menginspirasi kaum muslimin untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah, tidak mengutamakan dunia walaupun mempunyai kedudukan yang tinggi, serta meneladani bagaimana mereka berdakwah dan memimpin umat untuk hidup dalam naungan syariat islam yang penuh keindahan dan keadilan. Selamat membaca kisah nan penuh hikmah ini!

“Penulis : Syaikh Khalid Muhammad Khalid

Penerbit : Akbar Media”

“… Sesungguhnya, barangsiapa yang masih hidup diantara kalian, maka dia akan melihat perbedaan-perbedaan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafa’ur Rasyidin setelahku. Gigitlah ia dengan gigi geraham (peganglah dengan sekuat-kuatnya-pent). (HR. Abu Daud).

Islam memiliki 5 Pemimpin terbaik yang dibanggakan dalam sejarah umat manusia sebagaimana kisahnya diuraikan dalam buku 5 Khalifah Kebanggaan Islam ini. Mereka memimpin umat dan meneruskan kembali dakwah Nabi Shalallahu ‘alaihi wa Sallam dalam membina umatnya untuk bertaqwa kepada Allah serta memiliki akhlaq yang luhur. Mereka telah mengabdikan diri sepenuh kehidupan mereka sebagai pemimpin sekaligus pelayan umat. Mereka mengorbankan semua yang dimilikinya demi kemajuan Islam dan kaum muslimin. Namun, niat mereka tetap lurus ntuk mencari pahala yang besar di sisi Allah ta’ala di akhirat kelak.

Diantara hal yang membuat kita takjub dengan para khalifah ini adalah mereka sangat dekat dengan rakyatnya dan terlihat seolah-olah bukan pemimpin, namun sebagai pelayan bagi rakyatnya saking dekatnya seperti yang diceritakan dalam buku Khalifah Kebanggaan Islam. Mereka juga sangat hati-hati untuk tidak melanggar hukum Allah ta’ala dan mengajak umatnya untuk selalu berjalan diatas jalan kebenaran, mereka sangat menginginkan kebaikan untuk rakyatnya, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat.

Dapatkan sekarang juga buku 5 Khalifah Kebanggaan Islam di Pusat Buku Sunnah